Sterfbed berekening S. Hawking onderbouwt multi-universe (circulair) i.p.v. universe (lineair)

Een paar dagen voor zijn dood, zette S. Hawking een berekening van zijn idee dat er een multi-universe is inplaats van één universe online. Op zijn doodbed werkte hij aan deze berekening. Een mooie wetenschappelijke erfenis, die de huidige wetenschappers uitdaagt.
S.Hawking had een uitzonderlijk brein/ zenuwstelsel. Het feit dat hij 55 jaar aan de degeneratieve ziekte ALS leed, terwijl ALS meestal binnen 5 jaar tot de dood leidt, bevestigd hetgeen ik in 2015 in mijn eerste boek Het directe verband tussen degeneratieve aandoeningen (Alzheimer, ALS, Parkinson, e.a.) en IQ en HSP vaststel.

Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een dodelijke zenuw-/spierziekte. Het is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel, die leidt tot het onvoldoende functioneren van de spieren. Dat komt doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en het onderste deel van de hersenen – de zogenaamde hersenstam – afsterven.
S. Hawking zou (in vergelijking met de norm) een uitzonderlijk gestructureerde, dikke en veel grijzenhersenmassa moeten hebben (IQ), in verhouding tot een meer ongestructureerde en dunnere in mindere mate aanwezige witte hersenmassa. Hierdoor duurde zijn ziekte extreem lang.

Terug naar de laatste periode in zijn leven, waarin hij ons achterlaat met de theorie dat er meerdere universums zijn (multi-universum). Deze theorie basseert hij op quantum, wat vergelijkbaar is met circulair denken in de puurtste vorm in het brein. Ik weidde hier een hoofdstuk aan in mijn tweede boek “Lineair-en Circulair denken”.

Ik citeer uit de berekeing van S. Hawking:

“We work in the no-boundary quantum state.
This gives the ground state and is heavily biased towards universes with a low amount of inflation. However we do not observe the entire universe. Instead our observations are limited to a small patch mostly along part of our past light cone.”

 

Een perfecte omschrijving van circulair denken en gelimiteerd lineair denken. Letterlijk en figuurlijk. Hij geloofde in een multi-universe, ik zie journalisten schrijven over een parallelle universen. Maar deze raken elkaar niet. Dat zijn diverse paralelle universen achter of onder elkaar. Dat is lineair denken in meervoud.

Ik durf te stellen dat er meerdere universen zijn die kris kras door elkaar lopen!

P.S. Is iemand zo slim geweest om de samenstelling van de hersenen van S. Hawking voor of bij diagnose van de ziekte ALS te analyseren op witte- en grijze hersenmassa? Het antwoord is helaas negatief. De wetenschap en technieken zijn pas een paar jaar in staat dit te doen.
P.S. Doen we dit dan wel de afgelopen jaren? Het antwoord is wederom negatief. Waarom niet? Belangen, politiek, afhankelijkheid, geld, zorgmarkt, medische industrie, lineaire wetenschappers.