Referenties

Drs. Dick F. Swaab (hoogleraar neurobiologie) Nederlands Instituut voor hersenonderzoek over boek:
“Interessante hypothese”, nooit eerder onderzoek naar gedaan.

Jelle Alkema (Alkema en Backer Training en Advies, Raadslid voor het CDA in Oosterhout)
“Edith has a strong personality and stands out from the crowd.”

Adel Faltas (Hoofd projectorganisatie gemeente Deventer)
“Edith is een positieve, levendige en creatieve persoonlijkheid. Zij ziet kans om in groepsprocessen belangrijke impulsen in te brengen, die leiden tot nieuwe inzichten en bewustwording; een trainer die echt weet aan te sluiten bij de kennis en belangstelling binnen de groep en daar in de gewenste richting mee aan de gang gaat. Iemand die echt maatwerk kan aanbieden. Dat vereist lef. Ik beveel haar van harte aan.”

Bert Geers ( Hoofd projectorganisatie Tweede Kamer)
“Mijn ervaring met Edith is, dat ze heel innovatief denkt en met mooie oplossingen komt, maar tegelijkertijd mij helpen om die oplossingen in een bestaande omgeving toe te passen”