Organisatie Advies

Ik adviseer organisaties en ondernemers m.b.t. organisatie ontwikkelingen op strategisch-en tactisch niveau.
Mijn adviezen komen in samenwerking met de klant tot stand en hebben een iteratief karakter. Dit maakt dat de adviezen die ik geef gedragen adviezen zijn en dat zorgt mede voor draagvlak tijdens en na implementatie van de oplossing binnen de organisatie. In mijn advies neem ik ook de context (trends, maatschappelijke ontwikkelingen, politiek) van de organisatie mee. Zodat u een goed gewogen en onderbouwd plan van aanpak kunt realiseren. Ik adviseer vrnl. op de volgende kennisgebieden:

  • Inrichten Innovatie organisatie (projectorganisatie)
  • Inrichten Kennismanagement, Strategie alignment, Visie ontwikkeling, Verandermanagement
  • ICT (software, websites, intra-en extranet, projecten) implementaties
  • Ontwikkeling, innovatie m.b.t. de markt
  • Competenties, Talent management, aanname beleid
  • Gedrag en communicatie
  • Trends

 

Voor meer infomatie over mijn werkwijze kunt u hieronder de whitepaper Effectief Adviseren downloaden.