Oligarchie in de polder

Lineair denken is beperkt, zwart-wit, steeds minder aandacht voor (de) ander(en). De meeste pro democratische en/of sociale partijen kunnen door lineair denken toch een flinke bijdrage aan een toekomstige oligarchie leveren. Hoe?

Ik was 5 jaar geleden een korte periode lokaal actief voor een politieke partij. Een van de gevaren waarvoor ik waarschuwde in die tijd, kwam ik de afgelopen weken al 2 keer tegen in de nieuwsgeving, welliswaar gesplinterd, maar het gevaar wat ik toen zag, ligt nu wel op de loer. Om die reden schrijf ik dit stukje.

Het gaat over een drietal onderwerpen:

  1. De gekozen burgermeester
  2. Vorming Nationale Politie versus BOA’s
  3. Huidige Nationalistische-, Lineaire-, Politiek “Rechtse”-, Uitsluitingscultuur

Lineair gezien worden deze onderwerpen zorgvuldig besproken met aandacht en beleid.

De gekozen burgermeester staat al jaren op de agenda en is zelfs een paradepaardje van D66. D66 is blij dat het nu eindelijk zover is. En eerlijkheidshalve, lineair gezien, ik kan er ook niet veel tegenin brengen.
Datzelfde geldt voor de Nationale Politie. Ik heb er zelf een tijdje mogen rondlopen en zag een zeer succesvolle verandering gezien de omvang en cultuur van de organisatie, de politiemens waarvan we in de huidige en toekomstige tijd andere dingen verwachten en de efficienty en innovatieve kracht die steeds meer aanwezig is. Elke verandering doet pijn.
Vanuit die Politie werden veel taken vervangen door BOA‘s. Binnen de Nationale Politie en naar gemeenten. Politiemensen werden BOA’s en veel BOA’s wilden altijd al politieagent worden. De verschillen zaten voornl. in opleiding en wapenuitrusting (en loonschaal en uniform).

Dehumaniseren, tradities, geen vragen stellen
Het huidige Nederland heeft een sterk nationalistische karaktertrek. Veroordeling, Dehumaniseren, Uitsluiting vindt steeds vaker plaats op basis van huidskleur, afkomst, inkomen, de liefde, geloofs-of levensovertuigingen. Men wil dwangmatig en desnoods met geweld voorkomen dat er veranderingen plaatsvinden. Vasthouden aan tradities ( zwarte piet, geloofsovertuigingen). Men wil geen beweging. Mensen oordelen, stellen geen vragen, maken geen kennis, blijven in the box denken. Zwart-wit. Volgend. Een leider.

Circulair (in samenhang) gezien kunnen deze onderwerpen een ramp voor de democratie veroorzaken.

Voor het ontstaan van een gemeente politie ( BOA’s) die nu een beperkte wapenuitrusting hebben, maar die de behoefte hebben aan meer en andere wapens. Deze BOA’s gaan niet naar een politie academie, maar volgen een cursus. Dit zijn geen politieagenten. Deze BOA’s zijn in dienst van de gemeente. Ze worden aangestuurd door de burgermeester. De gemeentepolitie is de handhaving van de burgermeester. Wat gebeurt er als de burgermeester gekozen wordt? De gekozen burgermeester door de bevolking? Op dit moment?

Iemand die het goed doet in de media of loze beloften doet, geld heeft voor zijn kiezer, komt aan de macht in een dorp of stad die een eigen bewapende gemeentepolitie heeft en steeds meer zeggenschap krijgt over waar het geld in de gemeente aan besteed wordt (transitie decentralisatie naar gemeente).

Onze nationale regering zal steeds meer een verbindende regierol gaan spelen tussen gemeentelijke politiek en Europese politiek. De burgermeesters krijgen een steeds belangrijkere rol in Nederland.
Ik houd mijn hart vast voor deze ontwikkelingen. Want los van elkaar zijn ideeen goed. Maar plaats ze in de huidige tijd, naast de andere ontwikkelingen en kijk naar de trends.

Het gaat er niet om je doelstelling te halen, het gaat erom om te kijken of je doelstelling nog relevant is in het huidige klimaat en context. Denk méér circulair!