Het vrouwenquotum biedt inzicht in huidige queenbees en queen wannabees.

Ik ben blij met het bindend vrouwenquotum. Zelf heb ik niet de ambitie om in het huidige bedrijfsklimaat een topfunctie in een hiërarchische organisatie te vervullen, maar ik erken het belang van vrouwen in de huidige top voor de middellange termijn.

Correcte verandering

Onderzoek en ervaring leert ons dat organisaties slechts een succesvolle cultuurverandering kunnen doormaken mits de aanpak overeenkomt met de bestaande cultuur. Daarom kan alleen een door de politiek opgelegd/ bindend(top-down) quotum de hiërarchisch ingerichte (top-down) organisatie veranderen.
De voorafgaande decennia van streefcijfers en discussies die door de awareness de oplossing zouden zijn voor het vrouwentekort in het bedrijfsleven én verzet tegen een bindend quotum leidden tot niets.
Diezelfde misvatting kost organisaties jaarlijks enorme bedragen aan foutief ingezette verandertrajecten. Men probeert organisatie X met methode Y te veranderen om een organisatie Y als resultaat te hebben (X+Y=X), maar de juiste aanpak zou zijn om organisatie X met methode X te veranderen om Y als resultaat te verkrijgen (X+X=Y).

Bijvangst

Leuke bijvangst en zeker niet onbelangrijk zijn de huidige “queenbees” of “queen wannabees”. De oplettende nieuwsontvanger herkent haar als de vrouw die zichzelf nu profileert als bedenker van het vrouwenquotum terwijl ze zelf een bestuurlijke functie heeft (gehad). De wetenschap belooft dat we bij 30% vrouwen in de top we van het queenbee gedrag verlost zijn.

Pas op queenbee: Er zijn parasitaire gynes (bijen met grotere hersenvolume, beter in visualisatie) die een kolonie zonder koningin kunnen overnemen om de eigen werksters op te laten voedden door de slaven in de kolonie.

Ik voorzie een mooie toekomst voor het vrouwenbrein in de organisaties. Maar eerst de queenbee elimineren.