Diensten en Producten

Vraagstellingen of probleemstellingen die mij voorgelegd worden, zijn soms efficient op te lossen door een dienst of product te vernieuwen (innovatie). Soms is dat niet mogelijk of is het efficienter een nieuwe dienst of product te ontwikkelen en te implementeren (disruptive innovation).

Deze vernieuwingen betreffen methodieken, software applicaties, of een nieuwe dienstverlening of product die van toegevoegde waarde is voor het oplossen van het probleem of de vraagstelling.
Enkele voorbeelden zijn:

  • PMO Greenfield; Een volwassenheids groeimodel voor de projectorganisatie.
  • Business Support; Een geintegreerde dienstverlening waar klanten hun contracten en afspraken kunnen inzien en waar ze nieuwsbrieven ontvangen, waar ze functionele vragen kunnen stellen aan een dedicated consultant.
  • Online Helpdesktool
  • Iteratief Adviseren

Voor meer informatie, neemt u gerust contact op met mij.